Parafia mateusza w Olsztynie przy ul. Popiełuszki

Ogłoszenia 2023-11-19

SHARE
, / 661

XXXIII niedziela zwykła

19 listopada 2023 r.

 

 1. Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, a także wystawienie Najświętszego Sakramentu, jest w tym tygodniu w następującym porządku:
  • poniedziałek: 9.30-10.00 i 17.15-18.00;
  • wtorek: 9.30-10.00 i 17.15-18.00;
  • środa: 9.30-10.00 i 17.15-18.00;
  • czwartek: 9.30-10.00 i 17.15-18.00;
  • piątek: 9.30-10.00 i 17.15-18.00;
  • sobota: 9.00-10.00 i 17.00-18.00.
 2. Kancelaria czynna jest:
  • we wtorek w godz. 16.15-17.15;
  • w środę w godz. 19.00-20.00;
  • w piątek w godz. 8.15-9.15.
 3. W tym tygodniu przypada:
  • w poniedziałek (20 listopada) wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera;
  • we wtorek (21 listopada) wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;
  • w środę (22 listopada) wspomnienie w. Cecylii, dziewicy i męczennicy;
  • w piątek (23 listopada) wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy.
 4. W listopadzie zapraszamy na tradycyjne modlitwy w intencji zmarłych:
 5. Informowaliśmy w październiku b.r., że nasza parafia organizuje pielgrzymkę po Bałkanach. Ze względu na niesłabnące zainteresowanie tym wydarzeniem (już zebrały się 52 osoby chętne, a wciąż pojawiają się kolejne) w porozumieniu z biurem turystycznym Cezar Tour podjęta została decyzja, że na pielgrzymkę może się udać więcej osób (do 90). Przypominamy termin pielgrzymki: 27 kwietnia – 5 maja 2024 r. Kolejnych chętnych do udziału w pielgrzymce prosimy o zapisanie się do 30 listopada b.r. (po każdej mszy św., w kancelarii lub telefoniczne na parafialny numer telefonu: +48 660-614-970). Przy zapisie prosimy też zgłaszać informację o ewentualnym planowanym wzięciu bagażu rejestrowanego o wadze 20 kg, a także dzieciach do lat 16. Do 30 listopada b.r. należy też dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 1300 PLN na numer konta bankowego: 15 1240 1590 1111 0010 1649 5378 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości, na kogo mają być kupione bilety lotnicze, a także dopisek „Bałkany-Olsztyn ze św. Mateusza”). Więcej informacji, w tym program i całkowity koszt, można znaleźć pod linkiem: http://mateusz.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2023/10/Pielgrzymka-po-Balkanach-27.04-5.05.2024.pdf.
 6. 13 listopada b.r. na plebanii odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady duszpasterskiej. Na spotkaniu przedyskutowano i ustalono m.in. następujące kwestie:
  • w roku 2024 odwiedziny duszpasterskie zostaną przeprowadzone w „trybie hybrydowym”. Oznacza to, że:
   • mieszkańcy naszej parafii od ul. Wilczyńskiego w kierunku Bartąga zostaną odwiedzeni w formie „od drzwi do drzwi”. Ta forma odwiedzin rozpocznie się w styczniu 2024 r. W celu efektywnego zaplanowania tej formy odwiedzin oraz ze względu na nowo powstałe osiedla w najbliższym czasie parafianie tej części naszej parafii mogą spodziewać się wizyty jednego z lektorów naszej parafii, który sporządzi spis osób chętnych do przyjęcia odwiedzin duszpasterskich. Harmonogram tej formy odwiedzin duszpasterskich zostanie podany w terminie późniejszym.
   • Mieszkańcy naszej parafii od ul. Wilczyńskiego w kierunku centrum Olsztyna będą odwiedzani na tzw. zaproszenie. Ta forma odwiedzin również rozpocznie się w styczniu i będzie trwała przez cały rok (oprócz czasu wakacyjno-świątecznego). Proponowanymi dniami, w których będzie można zaprosić duszpasterza, będą poniedziałek (styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień, w godz. 18.00-21.00) i wtorek (maj-czerwiec, wrzesień-grudzień, w godz. 18.00-21.00). W tej formie wizyty duszpasterskiej planujemy odwiedzić jednego dnia dwie rodziny, gdyż chcemy przeznaczyć na odwiedziny każdej z nich ok. jednej godziny, aby parafianie mogli mieć czas na spokojną i pogłębioną rozmowę, a także modlitwę z duszpasterzem. W grudniu b.r. zostanie udostępniona lista proponowanych na cały 2024 r. terminów, na którą będzie się można sukcesywnie zapisywać (po mszach św. lub w kancelarii) w celu umówienia odwiedzin duszpasterskich.
   • W kolejnych latach planowane jest odwiedzanie obydwu części parafii naprzemiennie, tzn. raz w jednej formie, raz w drugiej.
  • W każdą III niedzielę miesiąca na mszy św. o godz. 10.00 czytania liturgiczne, procesję z darami i asystę liturgiczną będą sprawować osoby należące do rad parafialnych naszej parafii, aby dzięki temu parafianie m.in. mieli możliwość łatwiejszego identyfikowania osób, które do tych gremiów należą.
  • W 2024 r. zaplanowano zorganizowanie wiosną (maj-czerwiec) rowerowej pielgrzymki do Gietrzwałdu, na zakończenie wakacji rowerowej pielgrzymki do Świętej Lipki lub innego pobliskiego sanktuarium, a we wrześniu w ramach olsztyńskiej pielgrzymki do Gietrzwałdu na uroczystości odpustowe samodzielnej grupy z naszej parafii.
  • Pozytywnie zaopiniowano zainicjowane po tegorocznych wakacjach w naszej parafii „spotkania czwartkowe” jako wychodzące naprzeciw potrzebie systematycznej katechezy dorosłych.
  • Pozytywnie zaopiniowano przeniesienie po tegorocznych wakacjach nabożeństwa pierwszo sobotniego z godzin wieczornych na godziny poranne. Uznano, że dzięki temu przeniesieniu nabożeństwa pierwszo sobotnie lepiej korespondują z sobotą jako dniem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie.
  • Dostrzeżono potrzebę powołania (reaktywacji) do istnienia w parafii wolontariatu (np. pomoc w formie korepetycji, drobnych pracach domowych itp.) jako formy świadectwa wiary ludzi ochrzczonych. W najbliższych miesiącach zostaną podjęte działania, które będą miały na celu utworzenie (reaktywację) w parafii wolontariatu.
  • Dostrzeżono potrzebę zorganizowania w parafii Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), które poprowadzą parafian chętnych do wzięcia w nich udziału do spotkania z kochającym Bogiem, a także do podjęcia pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. Termin przeprowadzenia tych rekolekcji zostanie ustalony w późniejszym czasie, w porozumieniu ze wspólnotami odnowy charyzmatycznej z innych parafii olsztyńskich lub z okolic Olsztyna.
  • Pozytywnie zaopiniowano proponowane terminy najbliższych parafialnych rekolekcji adwentowych (w b.r. i w roku następnym – trzeci tydzień Adwentu, od niedzieli do wtorku) i rekolekcji wielkopostnych (piąty tydzień Wielkiego Postu, od niedzieli do wtorku). Do przeprowadzenia rekolekcji adwentowych w 2023 r. zaproszony został ks. Marek Żmudziński (dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie), natomiast w roku 2024 rekolekcji wielkopostnych ks. Piotr Matwiejczuk (proboszcz parafii w Różnowie), a adwentowych ks. Marian Machinek (nauczyciel akademicki z Wydziału Teologii UWM w Olsztynie).
  • Dostrzeżono potrzebę systematycznego przypominania wiernym o owocności adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy dla rozwoju chrześcijańskiej dojrzałości.
  • Sformułowany został postulat, który został pozytywnie zaopiniowany, podjęcia działań, które będą miały na celu stworzenie w parafii pełnej asysty liturgicznej, w skład której będą wchodziły osoby dorosłe, które będą jednocześnie angażowały się w pozaliturgiczne (np. charytatywne) inicjatywy podejmowane przez parafię. Ma to na celu uwypuklenie nauczania Soboru Watykańskiego II, że liturgia jest szczytem, do którego ma prowadzić wszystko, czym Kościół żyje na co dzień, oraz jest źródłem, które zasila wciąż nową energią jego życie i działanie.
  • Zauważono potrzebę stałego uświadamiania wiernym świeckim, że na mocy konsekracji chrzcielnej są uprawnieni i zobowiązani do angażowania się w dzieło ewangelizacyjne i misyjne Kościoła (np. poprzez aktywne uczestnictwo w liturgii, pomoc duszpasterzom w jej przygotowaniu i prowadzeniu, moderowaniu działań o charakterze duszpasterskim, charytatywnym itp.), w szczególności zaś rodzicom, że ich podstawowym prawem i jednocześnie obowiązkiem jest wychowanie własnych dzieci, m.in. poprzez osobiste świadectwo autentycznie chrześcijańskiego życia, ukierunkowanego na osobiste spotkanie z żywym Bogiem.
  • Kolejne spotkania rady duszpasterskiej zostały zaplanowane na:
   • 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 19.00;
   • 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 19.00.
 1. 20 listopada b.r. (poniedziałek) o godz. 11.00 odbędzie się sprzątanie wnętrza naszego budującego się kościoła. W ramach czynu społecznego serdecznie prosimy parafian o pomoc (potrzeba przede wszystkim 10 mężczyzn). Sprzęt do sprzątania zostanie zapewniony. Koordynatorem akcji będzie p. Jan Krzykowski, członek parafialnej Rady ekonomicznej.
 2. 23 listopada b.r. na godz. 18.45 zapraszamy (do kaplicy) na inauguracyjne spotkanie w ramach „czwartkowych spotkań z dobrą książką” (począwszy od listopada spotkania będą się odbywały w każde IV czwartki miesiąca, oprócz przerw wakacyjno-świątecznych). Temat spotkania „O naśladowaniu Chrystusa jako jedno z najsłynniejszych dzieł literatury chrześcijańskiej” (prelekcja potrwa 45 min. + dyskusja).
 3. 3 grudnia b.r. (niedziela) rozpocznie się czas Adwentu. W naszej parafii rekolekcje adwentowe odbędą się w terminie od 17 do 19 grudnia (niedziela-wtorek). W niedzielę msze św. z naukami rekolekcyjnymi zostaną odprawione w porządku niedzielnym, natomiast w poniedziałek i wtorek o godz. 10.00, 16.30 i 18.00. Rekolekcje poprowadzi ks. prof. Marek Żmudziński, dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie.
 4. 8 grudnia b.r. (piątek, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) na mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się obrzęd duchowej adopcji dziecka poczętego. W trosce o nienarodzone dzieci, które znajdują się w niebezpieczeństwie zagłady, zachęcamy do włączenia się w to dzieło. Osoby, które będą chciały złożyć przyrzeczenia duchowej adopcji, prosimy o przyniesienie ze sobą świec na wyżej wspomnianą mszę św. Więcej na temat duchowej adopcji dziecka poczętego można znaleźć na stronie: https://www.duchowaadopcja.info/
 5. 14 grudnia b.r. na godz. 18.45 zapraszamy (do kaplicy) na kolejne spotkanie w ramach „czwartkowych spotkań ze słowem Bożym i liturgią” (II czwartek miesiąca). Temat spotkania „Biblijne korzenie mszy św.” (prelekcja potrwa 45 min. + dyskusja).
 6. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z rodzicami dzieci, które w naszej parafii przygotowują się do przyjęcia Pierwszej Komunii świętej, zostało zaplanowane wspólne (tzn. całej grupy dzieci i rodziców) wyjście do kina (Multikino w Galerii Warmińskiej). Odbędzie się ono 17-12-2023 (niedziela) o godz. 15.30 (film: Trolle 3). Cena biletu: 15 zł / od osoby. Do 26-11-2023 (po niedzielnych mszach św. o godz. 11.30) zbierane są zapisy i pieniądze na bilety. Więcej informacji na temat zaplanowanych innych terminów i wydarzeń związanych ze wspomnianym wyżej przygotowaniem można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii pod adresem: http://mateusz.olsztyn.pl/sakramenty/sakrament-eucharystii/
 7. 21 grudnia b.r. (III czwartek miesiąca) na godz. 18.45 zapraszamy (do kaplicy) na kolejny wykład otwarty w ramach „czwartkowych spotkań z Janem Pawłem II i jego nauczaniem”. Temat wykładu: „Tajemnica Bożego Narodzenia według Jana Pawła II” (prelekcja potrwa 45 min. + dyskusja).
 8. Młodzież z naszej parafii, w szczególności przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zapraszamy na mszę św. w każdą niedzielę o godz. 18.00. Bezpośrednio po zakończeniu tej mszy św. zapraszamy również na spotkanie grupy oazowej (Ruch Światło-Życie). Spotkanie odbywa się na plebanii.
 9. W każdą I niedzielę miesiąca (najbliższa będzie 3 grudnia b.r.) na mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy w szczególny sposób osoby należące do wspólnoty Żywego Różańca, Różańca Rodziców i czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Prosimy je również o przybycie do kaplicy 15 min. przed rozpoczęciem mszy św. w celu przygotowania czytań liturgicznych, procesji z darami oraz asysty liturgicznej.
 10. W każdą III niedzielę miesiąca (najbliższa będzie 17 grudnia b.r.) na mszy św. o godz. 10.00 czytania liturgiczne, procesję z darami i asystę liturgiczną sprawują osoby należące do rad parafialnych naszej parafii.
 11. W każdą IV niedzielę miesiąca (najbliższa będzie 26 listopada b.r.) na mszę św. o godz. 10.00 zapraszamy osoby należące do Ruchu Szensztackiego. Prosimy je również o przybycie do kaplicy 15 min. przed rozpoczęciem mszy św. w celu przygotowania czytań liturgicznych, procesji z darami oraz asysty liturgicznej.
 12. W naszej parafii żywy jest kult św. Jana Pawła II. W każde czwartki modlimy się m.in. za jego wstawiennictwem, udzielana jest Komunia św. pod dwoma postaciami, a także po mszy św. wieczornej udzielane jest błogosławieństwo relikwiami papieża. Wychodząc naprzeciw oczekiwań parafian, a także mając nadzieję, że dzięki temu kult św. Jana Pawła II jeszcze bardziej w naszej parafii się rozwinie wraz z początkiem najbliższego Adwentu w czwartki o godz. 18.00 (od 7 grudnia b.r.) będzie odprawiana tzw. msza św. zbiorowa. Będzie to msza św., podczas której jeden prezbiter (kapłan) będzie się modlił w różnych intencjach (zarówno za żywych, jak i zmarłych) powierzonych modlitwie przez wielu ofiarodawców. Intencje powierzane podczas tej mszy św. będą odczytywane na jej początku.
 13. Wszystkim parafianom i gościom życzymy w rozpoczynającym się tygodniu tego, co najlepsze: Bożej opieki i ludzkiej życzliwości.
 14. Wszystkim parafianom, którzy w tym tygodniu obchodzą imieniny, urodziny i różne jubileusze związane z życiem rodzinnym i zawodowym życzymy Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności.
 15. Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii: składane na tacę, przynoszone do kancelarii parafialnej i wpłacane bezpośrednio na konto bankowe. W szczególności dziękujemy za ofiary składane na prace związane z budową naszego kościoła i domu parafialnego.