Parafia mateusza w Olsztynie przy ul. Popiełuszki

Sakrament Małżeństwa

SHARE
, / 5178

ślub

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Bóg daje mu niewiastę, „ciało z jego ciała”, to znaczy równą mu istotę, jako „pomoc przychodzącą od Pana”. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był „na początku” zamysł Stwórcy: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6). (KKK – 1605)

Wszelkie formalności związane z sakramentem małżeństwa należy dokonywać w Kancelarii Parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed ślubem. 

Dokumenty:

– aktualne świadectwo chrztu (ważne jest tylko pół roku)
– aktualne świadectwo bierzmowania (jeżeli na świadectwie chrztu znajduje się adnotacja o bierzmowaniu, to nie jest ono konieczne)
– dowód osobisty
– zaświadczenie odbycia z kursu przedmałżeńskiego.

 

Informacje przydatne dla narzeczonych, m.in. o kursach przedmałżeńskich zob. https://rodzina.archwarmia.pl/dla-narzeczonych/