Parafia mateusza w Olsztynie przy ul. Popiełuszki

Sakrament Chrztu Świętego

SHARE
, / 6084

sakrament chrztu parafia mateusza olsztyn

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” . (KKK 1213)

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest w II, III i IV sobotę miesiąca podczas mszy św. o godz. 10.00.

Rodziców pragnących ochrzcić swoje dziecko prosimy o kontakt przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą udzielenia sakramentu.

Wymagane dokumenty:

Odpis aktu urodzenia dziecka
Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych stwierdzające, że mogą pełnić tę rolę


Kto może pełnić rolę rodziców chrzestnych?

Ojcem lub matką chrzestną może być:
– osoba bierzmowana,
– powyżej 16 roku życia,
– która jest osoba wierzącą i praktykującą.

Rolą tej osoby jest bowiem troska o wychowanie dziecka w wierze i dawanie mu o niej świadectwa.