Parafia mateusza w Olsztynie przy ul. Popiełuszki

Sakrament Bierzmowania

SHARE
, / 1743

Bierzmowanie jest sakramentem, w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Każdy, kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym i odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i Go słuchać. (Youcat, 203)

Terminy spotkań dla kandydatów do bierzmowania w naszej parafii:

Zapraszamy kandydatów do bierzmowania na spotkanie, które odbędzie się w środę 11 grudnia po mszy o godzinie 18.00 w kaplicy.

PLAN SPOTKANIA MŁODYCH W OSTRÓDZIE sobota 23 listopada

10:00 – wyjazd do Ostródy spod kaplicy przy ul. ks. J. Popiełuszki 20

11:00 – Sto pytań do… („Wiara to nie kara”)

12:00 – Adoracja (Możliwość skorzystania ze spowiedzi)

13:00 – inspiracje muzyczne wraz ze świadectwem (ks. Bartczak)

15:00 – Msza Święta ok. 16:15 zakończenie z indywidualnym błogosławieństwem młodych

17:30 – planowany powrót

Kilka spraw organizacyjnych:

– warto zabrać ze sobą: wodę, coś do jedzenia (!), będzie możliwość zakupu ciepłych posiłków (punkty gastronomiczne)

– niezbędne trzeba zabrać karimatę, koc lub coś do siedzenia (!)

REGULAMIN WYJAZDU DO OSTRÓDY:

„Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób”.

I. Uczestnik VIII Spotkania Młodzieży w Ostródzie zobowiązany jest:

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów/animatorów/kierujących ruchem/przewodników lub organizatorów.

3. Realizować zaplanowany program spotkania.

4. Punktualnie zgłaszać się na miejsca zbiórki.

5. Nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna.

6. Dbać o bezpieczeństwo własne i innych.

7. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, wolontariuszy, kolegów i innych osób.

8. Nie śmiecić.

9. Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

10. Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów i e-papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

II. Za złamanie regulaminu, rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do odebrania dziecka ze spotkania na własny koszt.

III. Za szkody materialne i zdrowotne wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie.

IV. Uczestnicy sami pilnują swoich rzeczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie rzeczy osobistych.

Cieszymy się na wspólne spotkanie! Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Ostródzie!

Zapraszamy również kandydatów do bierzmowania do zaglądania na diecezjalną stronę internetową dedykowaną specjalnie dla nich: http://bierzmowani.archwarmia.pl