Parafia mateusza w Olsztynie przy ul. Popiełuszki

„Bez modlitwy się podusimy”

SHARE
, / 2487

Bez modlitwy grozi nam uduszenie w natłoku codziennych spraw” – powiedział Benedykt XVI podczas katechezy wygłoszonej 25 kwietnia 2012.

Papież w swojej katechezie wygłoszonej podczas audiencji generalnej przypomniał wartość modlitwy w życiu chrześcijanina:

„[…] Jeżeli płuca modlitwy i Słowa Bożego nie karmią oddechu naszego życia duchowego, grozi nam uduszenie się pośród tysięcy codziennych spraw; modlitwa jest oddechem duszy i życia […] Jest to cenne wezwanie dzisiaj dla nas, przyzwyczajonych do oceniania wszystkiego na podstawie kryterium wydajności i skuteczności. […] Bez codziennej modlitwy nasza praca staje się pusta, traci głębokiego ducha i sprowadza się do zwykłego aktywizmu, który ostatecznie pozostawia nas niezaspokojonymi […] Modlitwa daje nam siłę i nadzieję […] Każdy krok naszego życia, każde działanie, także w Kościele, winno być czynione przed Bogiem w modlitwie, w świetle Jego słowa […]” – oznajmił papież Benedykt XVI.

O wielkiej wartości modlitwy mówił też błogosławiony Jan Paweł II, nazywany Człowiekiem Modlitwy:

Trzeba się zawsze modlić, a nigdy nie ustawać (por. Łk 18, 1), powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt 4, 4) i nie samą doczesnością, i nie tylko poprzez zaspakajanie doczesnych – materialnych potrzeb, ambicji, pożądań, człowiek jest człowiekiem […] „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Jeśli mamy żyć tym słowem, słowem Bożym, trzeba „nie ustawać w modlitwie!” Może to być nawet modlitwa bez słów” – powiedział Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Modlitwa to wyraz naszej więzi z Bogiem. Może być to modlitwa sucha, ogołocona z uczuć, może być to modlitwa słowna, modlitwa różańcowa, litanijna, może to być też modlitwa myśli, modlitwa milczeniem, może być  to również prosta modlitwa gestu. Możesz również po prostu trwać przed nim bez zbędnych słów i gestów, tajemnicą modlitwy jest bowiem głód Boga…

Nasza kaplica otwarta jest codziennie od 10.30. Zapraszamy choć na kilka minut, aby pooddychać…

Niech nic cię nie smuci, nic cię nie przeraża

cierpliwością osiągniesz wszystko. Bóg sam wystarczy”

św Teresa z Avila